KLIENTËT

Home / KLIENTËT
Prej vitit 2007 kemi ecur me filozofinë: Suksesi i klientit, është edhe suksesi jonë. Kjo na ka mundësuar bashkëpunimin me liderat e industrisë së:

  • Ushqimit:

– Përpunim mishi
– Përpunim peshku
– Qumësht dhe nënprodukte të tij
– Bimë medicinale
– Ujë
– Mjaltë etj.

  • Kompani që punojnë me regjim përpunimi aktiv (Fason);
  • Industrisë së ndërtimit;
  • Zinxhirë marketesh;
  • Kompani shërbimesh;
  • etj.