MISIONI DHE VIZIONI

Home / KUSH JEMI / MISIONI DHE VIZIONI

Misioni i kompanisë AZ Consulting është të jetë instrumenti që i mundëson kompanive zgjidhje që lidhen me Sistemin e Manaxhimit Total duke u bazuar në reputacionin, profesionalizmin, dhe ndershmërinë e ofrimit të shërbimit, tashmë të vërtetuar në treg.

Manaxhimi i kompanisë nëpërmjet Sistemit të Manaxhimit Total, pavarësisht madhësisë së biznesit, me një standard të pranuar, tashmë globalisht sjell:

 

  • Kursimin e burimeve e për pasojë rritjen e fitimeve,
  • Rritjen e monitorimit ndaj të gjithë proçeseve të punës,
  • Rritjen e kënaqësisë konsumatore ndaj produkteve/shërbimit të ofruar.